Hoạt động sever mới| Tinh Thần Biến

Chào mừng các bạn đến với thế giới Phong Thần.... Tiểu Thiên xin thông báo Đắc Kỷ - Trụ Vương Sự kiện đua top máy chủ mới từ 19h ngày 23.08 - > 19h ngày 30.08( Tính Theo BXH).

1. Đua TOP BXH cá nhân

 • Hạng 1: Mai Sơn Thần Rương*10 + Bộ Trang Bị Phục Hi
 • Hạng 2: Mai Sơn Thần Rương*5 + 1 Bộ Trang Bị Ly Châu
 • Hạng 3: Mai Sơn Thần Rương*5
 • Hạng 4: Thời Quang Tỏa*20
 • Hạng 5: Thời Quang Tỏa*10
 • 2. Đua Thần Tiên

  Hình ảnhChi Tiết
  Đắc Kỷ-Trụ Vương
  Lễ Bao Vương Giả
  • Hạng 1: Lễ Bao Vương Giả*1.
  • Đối tượng: Người đạt hạng 1 trên BXH thần tiên.
  • Ở trong chứa Đế Vương Kinh Nghiệm Thư*1, Thời Quang Tỏa*10, Rương Châu Báu Cao Cấp*5

  3. Đua Top Phong Thần Tháp

  Hình ảnhChi Tiết
  Đắc Kỷ-Trụ Vương
  Tân Nhân Vương Lễ Bao
  • Cách nhận: Hạng 1 Phong Thần Tháp .
  • Tác dụng: Ở trong chứa Hoàng Đế Lệnh (Tuần)*1, Mai Sơn Thần Rương *3, Ngao Bính Lệnh *1, Lao Dịch Bố Cáo *1, Cửu Long Thần Hỏa Phù *5, Thần Hỏa Tráo Phù *5, Rương Châu Báu Cao Cấp *1, Hoàng Đế Thủ Bút *1.
  • Chỉ có Vô Địch Phong Thần Tháp Mới Có Thể Nhận Được