Sự Kiện Tiên Chủ Nhập Thánh

Đắc Kỷ Online > Sự Kiện > Sự Kiện Tiên Chủ Nhập Thánh

Thời gian : Từ 26.08 - 23h59p Ngày 28.08

1. Phong Thần Kỳ Hộp

Hình ảnhMô tả
Tinh Thần Biến 
Phong Thần Châu
  • Cách nhận: Đăng nhập mỗi ngày, mỏ hoang, tiên sơn .
  • Tác dụng: Đổi các vật phẩm VIP nhiệm vụ Tu Luyện
  • Vật phẩm nhiệm vụ, lấp lánh như sao trời

2. Tiên Chủ Nhập Thánh

Hình ảnhMô tả
Tinh Thần Biến
Tiên Duyên
  • Cách nhận: Mua tại Webshop, Mỏ hoang 8,9,10, Tiên sơn, Quà online có xác xuất mở ra.
  • Tác dụng: Tăng căn cốt Quân Chủ lên tới 45.
  • Căn cốt ngẫu nhiên tăng lên từ 0-2 điểm

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan