Sự kiện Ghép quà "Halloween"

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Sự kiện Ghép quà "Halloween"

♥ Sự kiện Ghép quà "Halloween" < Xóa dữ liệu web cũ hoặc vào ẩn danh để cập nhật sự kiện >

Để vào giao diện Sự kiện, chư vị vui lòng click vào : Nhiệm Vụ -> Hằng Ngày

♥ Thời gian sự kiện

  • Bắt đầu: 0h0p ngày 29/10/2017
  • Kết thúc: 23h59 ngày 05/11/2017

♥ Nội dung sự kiện

  • Thông qua đánh mỏ hoang, bất chu sơn rơi các vật phẩm sự kiện
  • Các vật phẩm ghép bao gồm: "Nến", "Bí Ngô", "Kẹo", "Mặt Nạ". Dùng các vật phẩm ghép để đổi các gói quà.
  • Ngoài ra còn có thể mua các vật phẩm ghép thông qua dùng Zucoin trong Webshop.

  • Số vật phẩm ghép cần để đổi các Gói quà (1 lần)

Gói quàSố mảnh ghép cần để đổi Tối đa
Quà Halloween 130 Nến30 Bí Ngô 2 Kẹo  
Quà Halloween 230 Nến30 Bí Ngô5 Kẹo  
Quà Halloween 330 Nến30 Bí Ngô10 Kẹo 
Quà Halloween 430 Nến30 Bí Ngô10 Kẹo1 Mặt Nạ

Lưu ý: Kẹo có rơi tại bất chu sơn và mặt nạ có thể mua tại webshop 

 

  • Vật phẩm nhận được khi mở gói quà (mở hộp quà xác suất nhận được một trong các vật phẩm sau)

Quà Halloween 1Quà Halloween 2Quà Halloween 3Quà Halloween 4

Tam Thánh Đơn *5

Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan*5

Viêm Hoàng Cung Lệnh*2

Viêm Hoàng Kỵ Lệnh*2

Viêm Hoàng Đao Lệnh*2

Thời Quang Tỏa*1


Tam Thánh Đơn *10

Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan*10

Cửu Lê Cung Lệnh*2

Cửu Lê Kỵ Lệnh *2

Cửu Lê Đao Lệnh *2

Thời Quang Tỏa*2

Tiên Thiên Thủy Tinh*1

Tiên Thiên Mộc Tinh*1

Tiên Thiên Hỏa Tinh*1

Mảnh Tọa Kỵ *2

Mảnh Trang Bị *2

Quà Halloween 2

Thần Thú Càn Khôn Thạch*1

Sáng Tạo Thần Ngọc*1

Đế Vương Thần Ngọc*1

Huyền Vũ Càn Khôn Thạch*1

Bạch Hổ Càn Khôn Thạch*1

Thanh Long Càn Khôn Thạch*1

Tiên Thiên Thủy Tinh*2

Tiên Thiên Mộc Tinh*2

Tiên Thiên Hỏa Tinh*2

Mảnh Tọa Kỵ *5

Mảnh Trang Bị *5

Quà Halloween 3

May Mắn Lần Sau

Lưu ý: Hố đào rất sâu, cẩn trọng khi nhảy, đã nhảy xin đừng hối tiếc, không có thuốc hối hận, không hỗ trợ hối hận, không chấp nhận khiếu nại

- Thần Thú Càn Khôn Thạch tăng trang bị Dũng Võ, Đạo Pháp, Mưu Trí tất cả thêm 400%

- Sáng Tạo Thần Ngọc tăng trang bị 3200 Mưu Lược, cần lỗ màu xanh

- Đế Vương Thần Ngọc tăng trang bị 3200 Đạo Pháp, cần lỗ màu xanh

- Huyền Vũ Càn Khôn Thạch tăng trang bị 400% Mưu trí , cần lỗ màu đỏ

- Bạch Hổ Càn Khôn Thạch gia tăng trang bị 400% Dũng Võ, cần lỗ màu đỏ

- Thanh Long Càn Khôn Thạch gia tăng trang bị 400% Đạo Pháp, cần lỗ màu đỏ

 

Cùng Đắc Kỷ hòa mình vào lễ hội Hóa trang Halloween đầy màu sắc nào.

 

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan