Cập nhật mới 1.5.8.2

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập nhật mới 1.5.8.2

CHÚ Ý : XÓA DỮ LIỆU WEB HOẶC VÀO ẨN DANH ĐỂ CÓ THỂ CHẠY CẬP NHẬT MỚI

Chào mừng sự kiện hợp nhất máy chủ và những cập nhật mới sắp tới đây.
BQT quyết định cập nhật một số thay đổi sau :

Nạp đạt mốc nhận Quà nạp Thánh Hoàng Ngọc , Tiên Thiên Thủy Tinh , Mộc Tinh, Hỏa Tinh (Tự động )

Thời gian : Từ 0h ngày 24/10 - 23h59p 26/10
Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định nhận phần thưởng quý.

Mốc tích lũy Phần thưởng Chú thích
                100,000 50 Tiên Thuật Bảo Hộp Mở ra được tiên thuật
10 Tiên Thiên Thủy Tinh Tăng quan chức và nhiệm vụ khác
     
                200,000 Tặng Y Tiên Thần Lệnh
10 Tiên Thiên Hỏa Tinh
1 Thánh Hoàng Ngọc Tăng 700 toàn thuộc tính, khảm lỗ màu xanh
     
                300,000 Tặng 2 Thánh Hoàng Ngọc
Tặng 2 Thần Tượng Phù Thạch (Gia tăng thần tiên 1500 đạo pháp 
10 Tiên Thiên Mộc Tinh cùng 1500 mưu lược,cần lỗ màu vàng)
Tặng 30 Dược Tiên Hồn
Ngũ Hành Phong Thiên Trận  ( Pháp bảo Chân-Y Tiên , Tăng 25% toàn thuộc tính, sử dụng trừ quân 27%, cấm phép đối phương )
     
                500,000 Tặng 01 Thần Thú Càn Khôn Thạch ( Tăng tất cả Đạo Pháp , Dũng Võ, Mưu trí thêm 400%, khảm lỗ màu đỏ )
Tặng 50 Tiên Thiên Hỏa Tinh
50 Tiên Thiên Mộc Tinh
50 Tiên Thiên Thủy Tinh
Tặng bộ trang bị 4 món Chân-Y Tiên
< Nạp 500.000 VNĐ thì nhận được tất cả các mốc trên, nạp đến mốc nào thì được nhận cả các mốc trước đó >
< Nạp đạt đủ mốc tự động reset về 0 tích lũy và nhận lại vòng mới > Chú ý : Y Tiên cần nâng cấp thành Chân- Y Tiên mới phát huy tối đa tác dụng !
Khi nạp đạt mốc sẽ nhận được Giftcode => Sử dụng Giftcode F5 game quà tự trao vào tài khoản.
Hệ thống giftcode và sự kiện sẽ được Bật trên trang chủ khi bắt đầu sự kiện !

Cập nhật hệ thống Cấp độ VIP - Nhận quà mỗi ngày mới 

Cập nhật Binh chủng mới : Viêm Hoàng - Cửu Lê

Thuộc tính như sau
Binh chủng Máu Công Kích Phòng thủ
Viêm Hoàng Đao 212 54 192
Viêm Hoàng Cung 102 522 45
Viêm Hoàng Kỵ 230 242 192
Cửu Lê Đao 141 36 128
Cửu Lê Cung 68 348 30
Cửu Lê Kỵ 153 195 128

Cập nhật thần tiên và pháp bảo Thần•Dương Tiễn , danh hiệu Nhị Lang Chân Thần

- Căn Cốt khởi điểm : 99 
- Căn cốt tối đa : 220
- Số đo 3 vòng 3000, 800, 800
- Pháp bảo dành riêng và tọa kỵ dành riêng cực mạnh, có tính năng thôn phệ ( Chi tiết mời đón đọc )

Sự kiện farm mỏ hoang từ 0h ngày 24/10 - 23h59 ngày 26/10/2017

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan