Cập nhật hệ thống VIP kết hợp

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập nhật hệ thống VIP kết hợp

Phần thưởng mỗi ngày Thẻ VIP  - Chức Năng Mua Tại Webshop ( Không liên quan đến VIP Hào Hiệp )

Phần thưởng mỗi ngày Chi tiết Ghi chú
Thẻ VIP Lv1
 • Phí mua 61 Zucoin, HSD: 7 ngày
 • Mua xong F5 game để nhận , mua tại Webshop-> Event
 • 01 x8 KN Đơn 8h mỗi ngày 1 viên
 • Cửu lê binh lệnh mỗi loại 10 Cái
 • Rương châu báu cao cấp 5 rương

 

 • Cửu lê binh lệnh : Vật phẩm chiêu mộ binh chủng Cửu Lê 
 • Rương châu báu cao cấp : Ngẫu nhiên mở ra các loại châu báu cấp cao
Thẻ VIP Lv2
 • Phí mua 91 Zucoin , HSD : 7 ngày
 • Mua xong F5 game để nhận , mua tại Webshop-> Event
 • 03 Tiên Thiên Thủy Tinh
 • Cửu lê cung tiễn lệnh 20 Cái
 • Cửu lê đao thuẫn lệnh 20 cái
 • Cửu lê chiến xa lệnh 20 cái
 • Viêm hoàng binh lệnh mỗi loại 20c
 • Mưu lược toàn thần tiên + 1000
 • Viêm hoàng binh lệnh: Chiêu mộ binh chủng VIêm Hoàng
 • Cửu lê binh lệnh : Vật phẩm chiêu mộ binh chủng Cửu Lê 
 • Tiên Thiên Thủy Tinh : Làm nhiệm vụ lên Thái Phó hoặc cao hơn
Thẻ VIP Lv3
 • Phí mua 151 Zucoin , HSD : 7 ngày
 • Viêm hoàng binh lệnh: Chiêu mộ binh chủng VIêm Hoàng
 • Cửu lê binh lệnh : Vật phẩm chiêu mộ binh chủng Cửu Lê 
 • Tiên Thiên Hỏa Tinh : Làm nhiệm vụ lên Thái Phó hoặc cao hơn
 • 05 Tiên Thiên Hỏa Tinh
 • Cửu lê cung tiễn lệnh 30 Cái
 • Cửu lê đao thuẫn lệnh 30 cái
 • Cửu lê chiến xa lệnh 30 cái
 • Viêm hoàng binh lệnh mỗi loại 30c
 • Dũng Võ toàn thần tiên + 1000
Thẻ VIP Lv4
 • Phí mua 201 Zucoin , HSD : 7 ngày
 • Mua xong F5 game để nhận , mua tại Webshop-> Event
 • 05 Tiên Thiên Mộc Tinh
 • Cửu lê cung tiễn lệnh 40 Cái
 • Cửu lê đao thuẫn lệnh 40 cái
 • Cửu lê chiến xa lệnh 40 cái
 • Viêm hoàng binh lệnh mỗi loại 40c
 • Đạo Pháp toàn thần tiên + 1000
 • Tiên Thiên Mộc Tinh : Làm nhiệm vụ lên Thái Phó hoặc cao hơn
Thẻ VIP Lv5
 • Phí mua 301 Zucoin , HSD : 7 ngày
 • Mộng Ảo Bảo Rương : Có tỷ lệ 1 % mở ra ngọc khảm Thần Thú Càn Khôn Thạch ( Tăng đạo pháp dũng võ mưu trí 400%
 • Nhị Lang Thần Hộp : Mở ra ngẫu nhiên 01 trong 7 lệnh bài triệu hồi Thần-Dương Tiễn 
 • ( Mới bắt đầu căn cốt 99, có thể tăng tối đa lên 220 )
 • Chi tiết xin vui lòng đọc update
 • 02 Nhị Lang Thần Hộp
 • 01 Mộng Ảo Bảo Rương
 • Cửu lê cung tiễn lệnh 50 Cái
 • Cửu lê đao thuẫn lệnh 50 cái
 • Cửu lê chiến xa lệnh 50 cái
 • Viêm hoàng binh lệnh mỗi loại 50c
VIP Chí Tôn
 • Tạm chưa mở
 • Xin đợi

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan