Chi tiết về quá trình gộp máy chủ

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Chi tiết về quá trình gộp máy chủ
Thông báo cụ thể về quá trình gộp máy chủ 4-5-6


Do số lượng tài khoản và công việc cần làm rất lớn để gộp máy chủ hoàn thiện ( Chuyển full được những thứ cần chuyển ) tránh lỗi xảy ra nên thời gian gộp kéo dài một chút mong các bạn thông cảm .

Thời gian dự kiến : Kéo dài trong tuần này. BQT sẽ cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt.

Hiện tại bật lại máy chủ 4-5-6 để các bạn tiếp tục chơi trước khi chờ bản gộp hoàn chỉnh.

Bạn nào chưa báo danh GỘP MÁY CHỦ VUI LÒNG TIẾP TỤC BÁO DANH TẠI ĐÂY : Click vào đây

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan