Mở giới hạn bán vật phẩm S6 + Update BCS5

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Mở giới hạn bán vật phẩm S6 + Update BCS5
Chào các bạn, từ bài đăng lần trước BQT đã thông báo webgame Đắc Kỷ tạm thời chưa mở Bất Chu Sơn tầng 5.
Nhưng một số người chơi vô ý hay cố ý leo lên tầng 5 khiến lỗi bị treo tướng kẹt quân. Cho nên hiện tại BQT quyết định mở lại BCS tầng 5 ( Tạm thời chưa điều chỉnh số lượng quân và tướng , đánh rất dễ )
- Phần thưởng rơi tăng thêm mở ra 3 lệnh bài VIP Tuần từ rương.

- Đồng thời, mở khóa giới hạn bán vật phẩm tại máy chủ 6, cho phép mua Nữ Oa, Phục Hi, Chiến Thần Hình Thiên. Một số lệnh bài quân lính ( Long tộc, Du nhân ) nếu chưa có nhiệm vụ đổi thì tạm thời sẽ mở sau.

Thân !

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan