Y Tiên Xuất Thế

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Y Tiên Xuất Thế
Chào mừng Phiên Bản mới Tiên Pháp Thời Đại, bổn trang xin gửi tới các vị thành chủ Toàn bộ máy chủ Đắc Kỷ sự kiện Y Tiên Hồi Quy.
Thông tin chi tiết sự kiện như sau :

Sự kiện Chân-Y Tiên  xuất thế


Thời gian : Từ 8/8 - 15/08
Nội dung : Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định nhận phần thưởng quý.


- Nạp tích lũy đạt 100.000 VNĐ : Tặng 50 Tiên Thuật Bảo Hộp
- Nạp tích lũy đạt 200.000 VNĐ : Tặng Y Tiên Thần Lệnh + 50 Tiên Duyên ( Căn cốt quân chủ đã có thể tăng tối đa lên 88 )
- Nạp tích lũy đạt 300.000 VNĐ : Tặng 30 Dược Tiên Hồn + Ngũ Hành Phong Thiên Trận ( Pháp bảo Chân-Y Tiên , Tăng 25% toàn thuộc tính, sử dụng trừ quân 27%, cấm phép đối phương )
- Nạp tích lũy đạt 500.000 VNĐ : Tặng bộ trang bị 4 món, Siêu Cấp của Chân-Y Tiên.
< Nạp 500.000 VNĐ thì nhận được tất cả các mốc trên, nạp đến mốc nào thì được nhận cả các mốc trước đó )


 Chú ý : Y Tiên cần nâng cấp thành Chân- Y Tiên mới phát huy tối đa tác dụng !
Khi nạp đạt mốc vui lòng pm inbox AD để nhận quà thưởng , cung cấp tên tài khoản, máy chủ nhận thưởng !

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan