Cập Nhật PB Tiên Pháp Thời Đại

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập Nhật PB Tiên Pháp Thời Đại
Từ 08/08/2017 ZZG Team quyết định cập nhật và chỉnh sửa Đắc Kỷ - Thần Chiến Thiên Hạ sang phiên bản mới Tiên Pháp Thời Đại.
Để chào mừng phiên bản mới, xin thông báo với các vị thành chủ những cập nhật thay đổi như sau :


1. Thay đổi về tốc độ hành quân 

- Ở phiên bản này, chúng tôi không có khái niệm về tốc độ hành quân, các bạn có thể di chuyển toàn bản đồ với thời gian tính bằng Giây.
- Với cập nhật như vậy, các vị thành chủ có thể tấn công kẻ địch chớp nhoáng, cũng như di chuyển để fam các tiên sơn ( Free ) không tốn Thời Quang Tỏa.

2. Thay đổi về Tiên Thuật

- Việc sử dụng Tiên Thuật đã được cho phép, hiện tại , với hơn 10 loại tiên thuật, đừng ngại mà buff vào thành của đối thủ nếu thấy gai mắt.
- Tiên thuật bảo hạp có được qua sự kiện, webshop, và một số event hiếm rơi free.
- Đón chào thời đại Tiên Thuật, đừng quên có cho mình một vị THÁI THÚ đạo pháp cao, để tránh kẻ địch đánh lén.

3. Thay đổi về Tiểu Y Tiên , ra mắt Thần Tiên Chân- Tiểu Y Tiên

- Với thay đổi mới, Chân-Tiểu Y Tiên sẽ có căn cốt là 200
- Chân- Tiểu Y Tiên sở hữu một bộ trang bị phòng thủ siêu cấp, 1 tanker chính hãng không bàn cãi.
- Với sự xuất hiện của binh đoàn Tiên Thú, Tiên Nhân , Thần Nhân, không lạ gì khi các vị nằm rạp sau 1 Hit, vậy sở hữu Tiểu Y Tiên sẽ là bước ngoặt quan trọng khi chinh chiến thiên hạ.

4. Thay đổi cập nhật nhiệm vụ Tâm Tiên, nâng cấp các thần tiên thông dụng như : Tề Thiên Đại Thánh, Cửu Thiên Nương Nương, Vương Mẫu Nương Nương

- Việc nâng cấp Chân- Tiên ở trên sẽ giảm thiểu tối đa vấn đề mất căn cốt khi khởi động lại máy chủ.
- Những thần tiên này bạn nên nâng cấp -> Chân.
- Như vậy bây giờ không còn lo lỗi căn cốt nữa.

5. Thay đổi Bất Chu Sơn và Thiên Đình Đại Trận.

- Bất Chu Sơn tầng 4 phải có tiểu y tiên mới vượt qua, rơi đồ hiếm
- Bất Chu Sơn Tầng 5 chưa cập nhật.
- Thiên Đình Đại Trận quân khỏe hơn, rơi Dược Tiên Hồn ( Vật phẩm để Update Chân- Tiểu Y Tiên ) 

6. Một số thay đổi nhỏ khác

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan