Lịch Sự Kiện - Hoạt Động máy Chủ 6

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Lịch Sự Kiện - Hoạt Động máy Chủ 6
 Để tăng thêm sự hấp dẫn cho máy chủ mới, BQT Đắc Kỷ cho ra mắt sự kiện theo ngày như sau :


 Tên Sự Kiện + Thời gian Vật phẩm
Thăng Quan Tiến Chức
Ngày 1 mở máy chủ
 • Rơi các vật phẩm/ châu báu x100 lần
Sự kiện Đêm Thất Tịch
Ngày 1 mở máy chủ
 • Hỉ Thước Vũ Mao
 • Thất Tịch Phá Phong phù
 • Thanh đồng Trang Bị Rương
Chiêu Binh Mãi Mã
Từ 00:00 ngày 24/07
Đến 23h59 ngày 25/07
 • Đao Thuẫn Binh Lệnh
 • Cung Tiến Binh Lệnh
 • Thiên đình cung tiễn lệnh
 • Thiên đình chiến xa lệnh
 • Rất nhiều lệnh bài các quân khác
Phong Thần Đoàn Viên
Từ 0:0 ngày 26/07 - 23h59 ngày 27/07
 • Trang bị huyền minh
 • Châu báu
 • Bảo Thạch Khảm
Thiên Chi Lộ

Từ 0:0 ngày 28/07 - 23h59 ngày 29/07
 • Thiên Sơn Tuyết Liên ( Tăng 10.000.000 kinh nghiệm
 • Hoàng Sắc Khang Nãi Hinh
 • Lam Sắc Khang Nãi Hinh

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan