Cập nhật mới ngày 20/06 (S4+S5)

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập nhật mới ngày 20/06 (S4+S5)
Cập nhật tính năng phó bản trang bị, phó bản tọa kỵ, phó bản thần tiên, phó bản pháp bảo, và phó bản binh lính giống nhau giữa s4 và s5.
Cập nhật thêm nhiệm vụ đổi đồ trong NV liên minh.
.
- 9:30 ngày 20.06.2017 : Cập nhật thêm 13 tầng phó bản Trang bị, rơi các loại trang bị quý , siêu hiếm, và mảnh trang bị. 
- Mảnh trang bị đổi bộ trang bị Siêu thần của Nữ Oa Nương Nương

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan