Lỗi đăng nhập máy chủ 5

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Lỗi đăng nhập máy chủ 5
Các bạn nào bị lỗi đăng nhập không login được máy chủ 5 ( Báo ĐĂNG NHẬP THẤT BẠI XIN KIỂM TRA ĐƯỜNG TRUYỀN MẠNG )
thì vui lòng vào game bằng trình duyệt khác hoặc ấn vào chỗ nhập link website rồi sử dụng phím tắt 

CRTL + SHIRT + N để truy cập ẩn danh là vào được.

Nếu vẫn chưa hiểu truy cập ẩn danh thì google seach " Hướng dẫn truy cập web ẩn danh "

Thân !

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan