Cập nhật phó bản Tọa Kỵ

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập nhật phó bản Tọa Kỵ
Thông báo cập nhật : 
Từ 06h ngày 15/06 cập nhật 
- Phó bản tọa kỵ ( Tiên sơn Lv6 ) : 13 tầng
- Từ tầng 1 - 7 quân Tiên giới + Thiên đình , tầng sau gấp đôi quân tầng trước .
- Từ tầng 8,9 : Quân tiên linh
- Tầng 10,11,12,13 : Quân Thần Linh 
Cẩn trọng khi tham chiến.

- Rơi vật phẩm : Tọa kỵ, mảnh tọa kỵ, thần tiên cốt 50 - 100.
- Nhiệm vụ đổi : Mảnh tọa kỵ + Phong thiên lệnh đổi Tọa kỵ Siêu Cấp trong Tab nhiệm vụ Liên Minh.

Chú ý : Tạm thời cập nhật trước Phó bản Tọa kỵ. Các phó bản khác cập nhật trong ngày tới.

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan