Sự Kiện Thiếu Niên Anh Hùng

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Sự Kiện Thiếu Niên Anh Hùng

Sự kiện nạp thẻ nhận quà Thiếu Niên Anh Hùng

Thời Gian & Thể Lệ

  • Thời gian bất đầu: từ 0 giờ ngày Thứ 7 , 02/06
  • Thời gian kết thúc: vào lúc 23 giờ 59 ngày 04/06
  • Thời gian trao giải: Từ 0h ngày 05/06 đến hết ngày 05/06
  • Thể lệ: Chỉ cần nạp thẻ , không cần tiêu phí. ÁP DỤNG CHO MÁY CHỦ 5

Phần Thưởng Quân chủ


Quà sự kiện 
Mốc nạp thẻ và phần thưởng
NẠP 100KMở ra nhận Thần Tiên Na Tra01 Na Tra Thần Lệnh
Nạp 100KSử dụng tăng cốt Na Tra20 Liên Hoa Thân
Nạp 200KPháp Bảo riêng Na Tra: Tăng 100% tốc độ hành quân , 15% công kíchPhong Hỏa Luân (1)
Nạp 200KPB Riêng Na Tra : Sử dụng khiến Quân địch không thể thay đổi thần tiên xuất trận, cho đến khi binh lực về 0Phong Hỏa Luân(2)
Nạp 200KPháp Bảo Riêng Na Tra Thanh Loan Hỏa Phượng

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan