Khuyến mại và Đua TOP S6

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Khuyến mại và Đua TOP S6

Khuyến mại thẻ nạp : 10.000 VNĐ = 20Zucion

Thời Gian & Thể Lệ Đua Top

  • Thời gian bất đầu: từ 14 giờ ngày Thứ 7 , 22/07 (ngày ra mắt máy chủ)
  • Thời gian kết thúc: vào lúc 12 giờ 00 ngày 29/07
  • Thời gian trao giải: từ 12h00 ngày 29/07 đến hết ngày 29/07
  • Thể lệ: Xếp hạng được thống kê tại bảng xếp hạng trong trò chơi 

Phần Thưởng Quân chủ

Phần thưởng sẽ được trao 10 giải Cao Thủ Thế Giới người trong bảng xếp hạng

Phần thưởng Cao Thủ Thế Giới
Xếp Hạng Zucoin Vật Phẩm & Trang Bị
Hạng 1 0 1 Thần Thú + Tiên Cốt 100 Tự Chọn + 1 Hằng Nga + 1 Bộ trang bị Nguyệt Ảnh
Hạng 2 0 Thần Thú Chi Noãn*1 + Hằng Nga Tiên Tử*1  + 1 Bộ Nguyệt Ảnh + 1 Phong Thần Bảng
Hạng 3 0 Thần Thú Chi Noãn*1 + Hằng Nga Tiên Tử*1 + 1 Bộ Nguyệt Ảnh*1
Hạng 4 0 Hằng Nga + 1 Bộ Trang Bị Nguyệt Ảnh
Hạng 5 0 Hằng Nga + 1 Bộ Trang Bị Nguyệt Ảnh
Hạng 6 0 1 Bộ Trang Bị Bàn Cổ
Hạng 7 0 1 Bộ Trang Bị Bàn Cổ
Hạng 8 0 1 Bộ Trang Bị Bàn Cổ
Hạng 9 0 1 Bộ Trang Bị Bàn Cổ
Hạng 10 0 1 Bộ Trang Bị Bàn Cổ

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan