Tích Lũy VIP Máy Chủ Mới

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Tích Lũy VIP Máy Chủ Mới

Ngoài những cấp độ thông thường, Đắc Kỷ còn mở ra 10 cấp độ VIP để các quý vị thành chủ có thể lựa chọn, cũng như giúp đỡ hỗ trợ bước đường chinh phục thiên hạ cho các vị .


Cấp độ VIPYêu cầu Tiêu ZuPhần thưởng đạt được Máy Chủ 5
Tọa KỵVật PhẩmQuân línhTài NguyênĐặc Biệt
150- Hoàng Kim Lễ Bao *10

2100- Thần Kỳ Tiên Hạnh*1- Cao Cấp Tư Nguyên Bao*10
3200- Thời Quang Tỏa *10
- Thần Kỳ Tiên Hạnh*2

- Hoàng Kim Lễ Bao *15
4300- Thời Quang Tỏa *20
- Thần Kỳ Tiên Hạnh*5
-Tiên Binh Lệnh *1
5500- Thời Quang Tỏa *30
- Mai Sơn Thần Rương*2
-Tiên Binh Lệnh *2
61.000- Danh Quý Tọa Kỵ Rương*1- Thời Quang Tỏa *40
- Mai Sơn Thần Rương*4
-Tiên Binh Lệnh *2
72.000Thần thú Đằng Xà*1- Thời Quang Tỏa *60
- Mai Sơn Thần Rương*6
-Tiên Binh Lệnh *1
83.000- Thần thú Vân Sinh Thú*1- Thời Quang Tỏa *100
- Mai Sơn Thần Rương*10
-Tiên Binh Lệnh *5

94.000- Thần thú Thao Thiết*1- Danh Tiên Đắc Kỷ*1105.000- Thần thú Phượng Hoàng*1- Thời Quang Tỏa *200
- Bộ Trang Bị Bàn Cổ*1
Chú ý : Các phần thưởng trên được được tính bằng cấp VIP khi tiêu phí, tiêu phí vào máy chủ nào thì Giftcode chỉ có thể nhận và sử dụng tại máy chủ đó.

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan