Cập Nhật Sự Kiện Tết- Phó Bản Lộc Xuân

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Cập Nhật Sự Kiện Tết- Phó Bản Lộc Xuân

Thời Gian & Đối Tượng

  • Thời Gian: Từ 23/01 đến hết ngày 31/01
  • Đối tượng: Tất cả các vị thành chủ tại máy chủ 3 và 4

Phó bản Lộc Xuân

Tọa độ : 180-243
  • Các bạn đưa quân đi chinh phục để nhận thưởng
  • Tầng 1 và 2 là tầng free, tầng 3 bắt đầu khó , Nên thận trọng khi bước vào.
Phần Thưởng
500 VNĐ , LB Long Tộc
Tân Niên Hồng Bao
Tân Niên Đại Lễ Bao

Công Thức Ghép Vật Phẩm

  • Mảnh 500VNĐ 1 + Mảnh 500 VNĐ 2  = 500 VNĐ 

  • 500 VNĐ có thể gộp lại đổi thẻ 20k ( TK Thường ) , Thẻ 50k ( TK VIP Nạp > 500K ) sau khi kết thúc sự kiện

  • Mỗi tài khoản chỉ được đổi 1 lần duy nhất

 Vật Phẩm Liên Quan


Tân Niên Đại Lễ Bao : Mở ra được Các Pháp Bảo - Thú Cưỡi VIP ( Tề Thiên Tiểu Thánh , Tuần Lộc Giáng Sinh ) Hoặc Đạo Cụ tăng cốt tiên 100-150 hoặc MISS

Tân Niên Hồng Bao : Mở ra được các loạn thần thạch và các vật phẩm quý hiếm khác hoặc MISS

  • Không giới hạn mở số Lần 
  • Chỉ phó bản Lộc Xuân mới rơi ITEM trên

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan