Nạp tích lũy Nhận Quà Đắc Kỷ

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Nạp tích lũy Nhận Quà Đắc Kỷ
Sự Kiện Nạp tích lũy Nhận Quà Đắc Kỷ
 Thời gian : Từ 20/12 - 01/02/2017 ( Mùng 5 AL)
 Trong thời gian diễn ra sự kiện : Tổng nạp đạt tới các mốc 100,300, 500, 1000, 2000 nhận thêm quà giá trị lớn.
 Gói 100K : Nhận 01 tiên cốt 140 
 Gói 300K : Nhận gói 100K + 01 Set ITEM cho Tiên 140
 Gói 500K : Nhận tổng 02 Tiên 140 + 02 Set 140
 Gói 1000K : Nhận tổng 03 Tiên 140 + 03 Set 140
 Gói 2000K : Nhận tất cả các mốc trước + Nữ Oa Nương Nương ( Cốt 200 ) + 01 Set Thần Linh ( Đối với Server 3 gói 1000K và 2000K giảm giá 50% ) 
---------------------------------------------------------
 Mở bán Tọa Kỵ Sang Thủy Linh Vũ ( Dành riêng nữ oa) + Pháp bảo Sơn Hà Xã Tắc Đồ + Thần Diệu Hồng Hoang.
 Sắp mở : Event tết sẽ mở sự kiện rơi Tọa Kỵ + Pháp Bảo các tiên cốt 140 tại Phó Bản Lộc Xuân và TS 6.

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan