Thông tin Phiên Bản Mới 23/10+

Đắc Kỷ Online > Tin Tức > Thông tin Phiên Bản Mới 23/10+

Thời gian : VĨNH CỬU

1. Gia hạn giờ chơi : Máy chủ chuyển sang chế độ thu phí ngày/ tháng , không tiếp tục nhận thẻ nạp và bán đồ mà sẽ miễn phí toàn bộ trong SHOP ingame và tất cả có thể cày cuốc trong game được. 

2. Mở chức năng giao dịch : Cho phép giao dịch giữa người chơi trên chợ, mục đích không vì xu, các bạn có thể mua bán hay làm gì BQT không chịu trách nhiệm nếu xuất hiện tình trạng lừa đảo . Xin chú ý !

3. Các cài đặt và cập nhập mới trong game

Chi tiếtMô tả

Đất Hoang Cấp 3-10
Phó bản Tiên Sơn 4
Phó Bản Tiên Sơn 5
  • Vật phẩm rơi: Rơi tổng cộng hơn 3000 vật phẩm  .
  • Chi tiết: Có thể rơi các vật phẩm rác không dùng đến, cũng có thể rơi các đồ Thần Thánh, Thần Tiên Siêu Cấp, Pháp Bảo , Thú Cưỡi Siêu Cấp.
  • Đất hoang có tỷ lệ rơi đồ VIP cao hơn Tiên Sơn 10/1000

2. Cập nhập chờ

TênMô tả
Tiên sơn 6
Tiên Sơn 7
Bất Chu Sơn
  • Cập nhập : Chinh chiến tại đây có tỷ lệ 100% nhận được rương Cao Cấp và Rương Thần Thánh tùy theo tầng cao hay thấp.
  • Tác dụng: Mở ra được thần tiên, thú cưỡi, trang bị, pháp bảo, ngọc thạch Cao cấp -> Siêu Cấp
  • Phải đánh qua được tầng dưới, tập hợp đủ bộ trang bị và binh lính mới đủ sức đánh tầng tiếp theo
    Mỗi tầng đều có một yêu cầu nhất định về lĩnh binh và trang bị thần tiên, cần cày đủ mới qua được tầng kế.

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan