Sự Kiện Trung Thu - Đón Hằng Nga

Đắc Kỷ Online > Sự Kiện > Sự Kiện Trung Thu - Đón Hằng Nga

Nhằm hỗ trợ tốt nhất về trải nhiệm của chư vị trên siêu phẩm game Đắc Kỷ , BQT xin gửi tới các chư vị “ Chuỗi Sự Kiện Mừng Trung Thu - Đón Hằng Nga ” vô cùng thú vị như sau:

1. Khuyến mại 50% thẻ nạp 

Nội dung: Thẻ nạp sẽ được khuyến mại 50% 
Thời gian: Bắt đầu từ 13/9/2016
Phạm vi: Tất cả các cụm máy chủ.


2. Trung Thu Đón Hằng Nga (x5 Tốc Độ Hành Quân)

Thời gian: Từ 12h ngày 13/09 - > 12h ngày 16/09
Phạm vi: Tất cả server x5 tốc độ hành quân
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Người chơi nạp thẻ đạt mốc nhận thưởng ( Tính trong thời gian sự kiện )

- Nạp tổng đạt 1000k : Nhận Thần Tiên Hằng Nga Tiên Tử ( Căn cốt 60)

- Nạp tổng đạt 1500k : Nhận pháp bảo Ánh Trăng Đêm Rằm

- Nạp tổng đạt 2000k : Nhận thú cưỡi Thỏ Ngọc 

3. Sự Kiện Tranh Đoạt Hằng Nga

Thời gian: Từ 15h00 ngày 13/09 đến 12h00' ngày 17/9/2016
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung:  Hằng nga Tiên Tử  đáp xuống Càn Nguyên, các vị Lĩnh Chủ mau mau đưa quân đến tranh đoạt.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, tới giờ kết thúc sự kiện : Người chơi cuối cùng Sở Hữu Huyện Càn Nguyên Sơn được tặng Hằng Nga Tiên Tử

- Trong thời gian diễn ra sự kiện , những người chơi Đầu Tiên( Khi chưa bị ai chinh phục) đánh bại Càn Nguyên Sơn Huyện, có tỷ lệ bắt được Hằng Nga Tiên Tử

4. Bộ Trang Phục Nguyệt Ảnh ( Dành riêng Hằng Nga Tiên Tử )

Thời gianTừ 15h00 ngày 13/09 
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Nội dung: 
 Mở bán set trang phục Nguyệt Ảnh 

 


5. Ngày Hội Thần Binh

Thời gian:   Từ 15h00 ngày 13/09 đến 19h00' ngày 16/9/2016
Nội dung: Thu thập Giai + Tiết Lễ hộp Trung Thu mở ra được nhiều quà quý

6.  Trung Thu Giai Tiết

Thời gianTừ 15h00 ngày 13/09 đến 
Nội dung: 
Thu thập Trung Thu Giai Tiết Lễ bao Trung Thu Giai Tiết

7 :  Trung Thu Minh Vũ 1
Thời gianTừ 15h00 ngày 13/09 đến 19h00' ngày 16/9/2016
Nội dung: 
Thu thập Trung Thu Giai Tiết + Nơ VàngBàn Cổ Minh Vũ Hộp
Phần quà: Hộp quà để mở ra Trang Bị Bàn Cổ ( Cần Bàn Cổ Tỏa )


 8.  Trung Thu Minh Vũ 2
 
Thời gianTừ 15h00 ngày 13/09 
Nội dung: 
Thu thập Trung Thu Giai Tiết + Nơ ĐỏBàn Cổ Tỏa

Phần quà:  Kết hợp với Bàn Cổ Minh Vũ Hộp, mở ra nhận được trang bị Bàn Cổ
 

Lưu ý: Quà nạp thẻ được trao luôn , quà tranh đoạt chiến sẽ được trao khi kết thúc sự kiện.

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan