Sự Kiện Quốc Khánh 2-9

Đắc Kỷ Online > Sự Kiện > Sự Kiện Quốc Khánh 2-9

Nhằm hỗ trợ tốt nhất về trải nhiệm của chư vị trên siêu phẩm game Đắc Kỷ , BQT xin gửi tới các chư vị “ Chuỗi Sự Kiện Mừng Quốc Khánh 2/9 ” vô cùng thú vị như sau:

1. Khuyến mại 50% thẻ nạp

Nội dung: Thẻ nạp sẽ được khuyến mại 50% vĩnh viễn 
Thời gian: Bắt đầu từ 1/9/2016
Phạm vi: Tất cả các cụm máy chủ.


2. Đăng nhập nhận Mai Sơn Thần Rương

Thời gian: Từ 11h ngày 01/09
Phạm vi: Tất cả server
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, BQT sẽ gửi tặng tất cả người chơi 6 Nơ xanh, đổi được 6 Mai Sơn Thần Rương

3. Sự Kiện Quốc Khánh Ấm No

Thời gian: Từ 11h00 ngày 01/09 đến 19h00' ngày 04/9/2016
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ

Nội dung:  Mở 5 chữ Quốc + 5 chữ Khánh = Bao Lương Thực 10.000.000 Lúa
 
  +  = 


4. Bổ Thiên Quốc Khánh

Thời gianTừ 11h00 ngày 01/09 đến 19h00' ngày 04/9/2016
Phạm vi: Toàn bộ máy chủ
Nội dung: 
 Mở 2 chữ Khoái + 2 chữ Nhạc Bổ Thiên Thạch*2

   +  = 


5. Quốc Khánh Khoái Hoạt

Thời gian:   Từ 11h00 ngày 01/09 đến 19h00' ngày 04/9/2016
Nội dung: Thu thập Quốc Khánh Khoái Hoạt Lễ bao Quốc Khánh Khoái Hoạt mở ra được nhiều quà quý

+++ =  

6.  Ngày Độc Lập 1

Thời gianTừ 11h00 ngày 01/09 đến 19h00' ngày 04/9/2016
Nội dung: 
Thu thập Quốc Khánh Khoái Hoạt + Nơ XanhLễ bao Mai Sơn Thần Rương

+++ +=  

7 : Ngày Độc Lập 2
Thời gianTừ 11h00 ngày 01/09 đến 19h00' ngày 04/9/2016
Nội dung: 
Thu thập Quốc Khánh Khoái Hoạt + Nơ VàngRương Trang Bị Phục Hi
Phần quà: Mở ra được ngẫu nhiên một món Phục Hi
+++ +=  

 8.  Ngày Độc Lập 3
 
Thời gianTừ 11h00 ngày 01/09 đến 19h00' ngày 04/9/2016
Nội dung: 
Thu thập Quốc Khánh Khoái Hoạt + Nơ ĐỏRương Trang Bị Thần Nông
+++ +=  
Phần quà: Mở ra được ngẫu nhiên một món Thần Nông
 

Lưu ý: Sự kiện vô hạn

Đắc Kỷ Online

Tin tức liên quan