GIÁP SĨ

  Võ nghệ xuất sắc. Những giáp sĩ dũng mãnh nhất có thể chống chịu mọi đòn tấn công của quân địch!  -----------------


  Thuộc tính ban đầu:


  Võ Dũng: 20 (ảnh hưởng tới HP, lực tấn công của Thần Tiên, Binh Sĩ)  Đạo Pháp: 15 (ảnh hưởng tới MP, sát thương phép thuật của Thần Tiên, Binh Sĩ)

  CHÂN NHÂN

  Dự đoán thiên cơ, nắm giữ vận mệnh. Có khả năng dùng trí lực khiến quân địch quy hàng!  -----------------


  Thuộc tính ban đầu:


  Võ Dũng: 15 (ảnh hưởng tới HP, lực tấn công của Thần Tiên, Binh Sĩ)  Đạo Pháp: 15 (ảnh hưởng tới MP, sát thương phép thuật của Thần Tiên, Binh Sĩ)

  PHÁP SƯ

  Tu luyện đạo pháp, dựa vào âm dương, ngũ hành, bát quái hô phong hoán vũ!  -----------------


  Thuộc tính ban đầu:


  Võ Dũng: 15 (ảnh hưởng tới HP, lực tấn công của Thần Tiên, Binh Sĩ)  Đạo Pháp: 20 (ảnh hưởng tới MP, sát thương phép thuật của Thần Tiên, Binh Sĩ)